Service en ondersteuning

Introductie

De Cloud is inmiddels een bekend woord. Toch hebben organisatie niet een totaal beeld over de Cloud. Mobiliteit verandert ons persoonlijke en professionele leven en, de techniek richt zich vandaag de dag steeds meer op de primaire bedrijfsactiviteiten. Met de service en ondersteuning dienst helpen wij organisaties verder waar de implementatie van nieuwe Cloud oplossingen meestal ophoudt.

 • Optimalisatie van Service Management met ITIL4 en Innovatie
 • Dienstverlening en process– process
 • People Empowerment – people
 • Solutions Enablement – product
 • Way of working
 • Data migratie (Migratie as a Service)

Optimalisatie van Service Management met ITIL4 en Innovatie

De dienst “Integrale Service Management met ITIL4 en Innovatie” richt zich op het optimaliseren van service management binnen een organisatie. Door het gebruik van moderne technologieën zoals AI, automatisering en data-analyse, worden processen efficiënter en effectiever uitgevoerd. De dienst combineert de principes van modern service management met de richtlijnen van ITIL4 en stelt de organisatie in staat om klantbehoeften te identificeren en te vertalen naar een serviceportfolio. De implementatie van service managementprocessen volgens ITIL4, gecombineerd met innovatieve technologieën, zorgt voor een efficiënte en effectieve aanpak voor incidentenmanagement, verandermanagement en capaciteitsmanagement. Service niveaus worden vastgesteld en er wordt continu gezocht naar verbeteringen, met als doel de klanttevredenheid te verhogen. Dit alles wordt uitgevoerd met een sterke focus op empowerment van het personeel, zodat iedereen binnen de organisatie in staat is om bij te dragen aan de verbetering van de serviceverlening door het gebruik van innovatieve technologieën. 

De dienst bestaat uit verschillende onderdelen: 

 • Definiëren van klantbehoeften: Beginnen met het identificeren van de klantbehoeften en begrijpen hoe deze veranderen. Dit helpt bij het bepalen van de diensten die moeten worden geleverd en hoe deze het beste kunnen worden geleverd. 
 • Ontwikkelen van een serviceportfolio: Creëren van een portfolio van diensten die aan de klantbehoeften voldoen, waaronder beschikbaarheid, kosten, service niveaus en risico’s. 
 • Implementeren van service managementprocessen: Zorgen voor een goede implementatie van service managementprocessen zoals incidenten management, verandermanagement en capaciteitsmanagement 
 • Bepalen van service niveaus: Bepalen van de service niveaus die nodig zijn om de klantbehoeften te voldoen en afstemmen met de verwachtingen van de klanten. 
 • Continu verbeteren: Continu evalueren van de prestaties van de diensten en zoeken naar manieren om de dienstverlening te verbeteren. 
 • Empowerment van het personeel: Zorgen dat het personeel de juiste tools, kennis en autonomie krijgt om de service managementproces efficiënt en effectief uit te voeren. Dit kan leiden tot een hogere medewerkerstevredenheid en verhoogde klanttevredenheid. 

Deliverables: 

 1. Maturity scan/ assessment 
 2. Een analyse van de huidige situatie, waarin klantbehoeften en verwachtingen worden geïdentificeerd en geanalyseerd 
 3. Een serviceportfolio, waarin beschikbaarheid, kosten, service niveaus en risico’s van de diensten worden opgenomen. 
 4. Een implementatieplan voor service managementprocessen volgens ITIL4, waarmee incidenten management, verandermanagement en capaciteitsmanagement efficiënt en effectief worden aangepakt 
 5. Een plan voor het bepalen en monitoren van service niveaus, waarmee de verwachtingen van de klanten worden gewaarborgd. 
 6. Ondersteuning bij het implementeren van innovaties en nieuwe technologieën zoals AI, automatisering en data-analyse, om efficiënter en effectiever te werken. 
 7. Begeleiding en advies over empowerment en training van het personeel om bij te dragen aan de verbetering van de serviceverlening 
 8. KPI’s en metrics die de prestaties van de diensten meten en de continu verbeteringen helpen aan te tonen. 
 9. De continu begeleiding en ondersteuning bij het verbeteren van de service-verlening. 

Dienstverlening en process – process

“Serviceverlening en Procesoptimalisatie” richt zich op het helpen van organisaties bij het optimaliseren van hun dienstverlening en processen. Wij helpen organisaties naar een gedegen serviceportfolio die aansluit op hoe de organisatie passend te faciliteren, waarin o.a. beschikbaarheid, kosten, service niveaus en risico’s van de diensten worden opgenomen. Dit helpt organisaties om een duidelijk beeld te krijgen van de diensten die zij aanbieden, en om deze te verbeteren en te optimaliseren.   

Na het in kaart brengen helpen we met een implementatieplan voor service managementprocessen volgens ITIL4, waarmee incidenten management, change management en capaciteitsmanagement efficiënt en effectief worden aangepakt. Dit helpt organisaties om snel en efficiënt om te gaan met incidenten, om de impact van veranderingen te beheersen en om vanuit inzicht de capaciteit van medewerkers beter te benutten.  

Tot slot bieden wij ondersteuning bij vormgeven en voorbereiden van de gewenste inrichting binnen de tools die de IT-organisatie inzet om haar diensten te monitoren of aan te bieden aan de organisatie. 

Deliverables: 

 • Diensten portfolio optimalisatie 
 • Optimalisatie service management processen en tools 
 • Teams & rollen optimalisatie 
 • Diensten en verantwoordelijkheden met FCAPS & RACI 

People Empowerment - people

“Cloud Empowerment en Training” is er om organisaties te helpen hun IT-beheerders beter te laten werken met Microsoft Cloud. Dit betekent dat wij trainingen en lessen geven aan de IT-beheerders over hoe ze het Micrsoft 365 platform, Azure en security functionaliteiten kunnen beheren.  

Onze dienst helpt IT-beheerders hun kennisniveau te verhogen en om efficiënter en effectiever te werken met Microsoft Cloud diensten. Dit helpt de organisatie om de IT-dienstverlening te verbeteren en om snel en efficiënt om te gaan met incidenten, om de impact van veranderingen te beheersen en om de capaciteit van hun mensen en IT-systemen te prioriteren en bewaken. 

Deliverables: 

 • Beheer adoptie plan 
 • Service map training 
 • FCAPS & RACI training 
 • Microsoft Cloud beheer workshops 

Solutions Enablement - product

Solutions Enablement  is gericht op het helpen van organisaties hun werkwijze en werkprocessen te verbeteren door middel van Microsoft clouddiensten. Wij bieden organisaties een gedegen advies over welke Microsoft clouddiensten het beste passen bij hun specifieke werkproces en eisen. 

Na onderzoek en advies, bieden wij de ondersteuning bij de implementatie van deze Microsoft clouddiensten, waaronder bijvoorbeeld het inrichten en beheren van Office 365, het instellen van Azure cloud-infrastructuur of het implementeren van Power Automate. Hierdoor zorgen wij dat de organisatie efficiënter en effectiever kan werken met minder handelingen. Bijvoorbeeld: automatiseren van herhalende taken, samenwerken efficiënter door beter gedeelde data en centralisatie van informatie. 

Na implementatie blijven wij monitoren, en adviseren waar nodig, zodat de organisatie kan blijven profiteren van de voordelen die de Microsoft clouddiensten bieden en de processen kunnen blijven optimaliseren. 

Deliverables: 

 • Intake 
 • Workshop waarin we de behoefte en gewenste gebruikerservaring ophalen en samen vormgeven + uitwerking 
 • Workshop om de opgehaalde behoefte en gebruikerservaring te vertalen naar functionele mogelijkheden + uitwerking 
 • Bouwen en delivery, kort cyclisch  
 • Overdracht 

Way of working

Werken in de Cloud vergt van organisaties dat zij kunnen omgaan met de continue veranderingen en ontwikkelingen van de Cloud 

De manier van werken wordt hierdoor beinvloed waardoor er gekeken moet worden als de huidige manier van werken aansluit op de veranderingen op het platform wat gebruikt wordt voor het voeren van de bedrijfsvoering. 

Wij leren organisatie  om te gaan met de contunie verandereinge ne ontwikkelingen van de Cloud door orgaisatie klaar te stomen voor deze nieuwe manier van werken 

Wij richten ons op de volgende drie onderdelden m.b.t. digitalisering, IT dienstverlening en samenwerken.​ 

 • Onderzoek naar huidige werkwijze​ 
 • Samenwerken met organisatie​ 
 • Samenwerken met IT

Agile identificatie fase​ 

 1. Wat is de visie van de organisatie op het samenwerken en het blijven leveren van waarde vanuit de IT dienstverlening in een continu ontwikkelende digitale wereld?​
 2. Waar staat de dienstverlening nu op gebied van continu leveren van waarde aan de digitale behoefte van de organisatie? ​

 Welke ontwikkeling dient de IT organisatie te maken om de gewenste doelen te behalen?​ 

 1. Wat is de impact op de organisatie en dienstverlening in geval van overgang naar een agile way of working?​

Welke stakeholders spelen een belangrijke rol binnen deze verandering en welke doelgroepen nemen deel aan deze verandering?​ 

Welke sponsoren kent de organisatie om het agile werken te promoten en stimuleren?  Welke voorlopers kunnen een rol spelen in het participeren en ondersteunen van deze verandering? 

Agile prepare and Act fase​ 

 • Welke manieren van agile werken en vermorering passen bij de organisatie en de IT dienstverlening?​ 
 • Hoe zien de agile werkvormen voor het uitvoeren van projecten en de operatie eruit?​ 
 • Stappenplan voor de organisatie om focus aan te brengen op de ontwikkeling journey​ 
 • Per agile rol (engineer, product owner, scrum master, product manager) een journey ​ 
 • Inzicht bieden in hoe de way of working wordt geadopteerd en of de gestelde succescriteria worden behaald​ 

Agile continuity fase​ 

Organisatie in regie over way of working 

Waar organisaties (onbewust) behoefte aan hebben is IT die aansluit op de primaire business en de bijbehorende processen (business keten). Oftewel, een IT organisatie die kan inspelen op continue veranderingen en ontwikkelingen. Zowel IT als de organisatie moeten steeds meer veranderbestendig en zelfs “verander-willend” zijn.   

Bij het digitaal transformeren en de stap maken naar de cloud is het belangrijker dan ooit tevoren, om als organisatie vanuit een end-2-end (organisatie en IT) perspectief de juiste vragen te stellen plus de juiste keuzes te maken. Daarnaast ook om op een verstandige open manier met elkaar samen te werken én in controle zijn over deze continue verandering.   

Deze elementen samen noemen wij Agile Based Cloud werken: het combineren van werkwijzen en fit for purpose processen mét de modernste technieken in de cloud.  

Vraag jij jezelf af hoe je als IT-organisatie kan meebewegen in een “Agile Based Cloud” wereld? 

Data migratie (Migratie as a Service)

Organisatiedata op een beheerste wijze verhuizen naar de Microsoft Cloud

Organisatie die digitaal transformeren hebben te maken met IT-systemen binnen de eigen IT-infrastructuur die mogelijk aan vernieuwing toe zijn. Zo kunnen er IT-systemen zijn die aan vervanging toe zijn of niet meer in lijn staan met de functionele behoeften van de organisatie.  

Organisaties zijn zelf ook continu in ontwikkeling. Als een sprake is van een fusie met een partner organisatie dienen de IT-omgevingen geharmoniseerd te worden. 

Onze consultants hebben In de loop van de jaren verschillende type data migraties uitgevoerd. Met onze bewezen aanpak zorgen wij voor een gecontroleerde migratie van data waardoor de data eigenaren meer in regie komen over de toegankelijkheid en beschikbaarheid van data binnen de organisatie. 

Data migratie workshop 

In de workshop nemen wij de data eigenaren mee om verder toe te werken naar het verlaten van de oude omgeving en introduceren wij de nieuwe omgeving. 

In de sessie verstrekken wij informatie naar aanleiding van het analyseren en gereedzetten van de data voor de verhuizing. Wij ondersteunen de organisatie in de acties die nodig zijn om de data migraties tot een succes te leiden. 

De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de workshop; 

 • Migratie- en migratieaanpak 

Welke data gaan we migreren en op welke wijze gaan we de data migreren 

 • Verhuizing persoonlijke data 

Waar staat jouw persoonlijke data en hoe maken wij dit migratie klaar 

 • Datamapping groepsdata 
 • Waar staat de groepsdata (Van) 
 • Waar gaat de data naartoe (Naar) 
 • Hoe ziet de data eruit en hoe maken wij dit migratie klaar 

Data migratie scenario’s 

Wij helpen jouw organisatie met de data migratie van Cloud naar Cloud; 

 • E-Mail data migratie 
 • Exchange online naar Exchange online 
 • Gsuite naar Exchange online 
 • Persoonlijke data migratie 
 • OneDrive for Business naar OneDrive for Business 
 • Google drive naar OneDrive for Business 
 • Dropbox naar OneDrive for Business 
 • Groepsdata migratie 
 • SharePoint Online naar Microsoft Teams 
 • SharePoint Online naar SharePoint Online 

Wij helpen jouw organisatie met de data migratie van de lokale server naar Cloud; 

 • E-mail data migratie 
 • Exchange lokaal naar Exchange Online 
 • Persoonlijke data migratie 
 • File server naar OneDrive for Business 
 • Organisatie data migratie 
 • File server naar OneDrive for Business 
 • SharePoint Lokaal naar Sharepoint Online 
 • SharePoint Lokaal naar Microsoft Teams 

Neem contact met ons op

Vragen, samenwerken of suggesties? Vul het contactformulier in of mail ons naar info@weknowtice.com