Functionele ontwerp (FO)

Om een goed beeld te krijgen van de wensen van de gehele organisatie nodigen we een aantal deelnemers uit vanuit verschillende rollen en invalshoeken. Dit doen wij om representatieve stemmen aan te laten sluiten. Een gezonde mix van verschillende rollen, stakeholders en type personen maken de uitkomst van de workshop het meest waardevol. ​ 

Het doel van deze workshop is drieledig: ​ 

 • Het inspireren en aanhaken van de business & IT bij het bepalen van de requirements. ​ 
 • Het definiëren van een functionele en technische scope.​ 
 • De eerste stap van de adoptie en beeldvorming binnen de organisatie.​ 

Middels de workshop krijgen wij een duidelijk beeld van:​ 

 • De gewenste oplossingsrichting;​ 
 • Kansen en bedreigingen;​ 
 • Prioritering van de wensen en Eisen;​ 
 • De roadmap;​ 
 • De te verwachten kosten.​ 

Inhoud van de workshop​ 

In deze interactieve sessie wordt er in groepen samengewerkt om een gezamenlijk beeld te vormen van de oplossingsrichting. Communicatie, dynamiek en gezonde discussies staan hierbij centraal.​ 

Deelnemers worden gechallenged en geïnspireerd om met een andere blik naar de huidige werkplek te kijken. De uitkomsten van de workshop worden vertaald naar heldere requirements. Deze worden vervolgens binnen de workshop geprioriteerd door de deelnemers. ​ 

Deliverables:​ 

De volgende elementen zullen worden opgeleverd:  

 1. Uitwerking van de besproken requirements.​ 
 2. Scoring/ prioritering van de op te leveren elementen.​ 
 3. Roadmap met gescoorde functionaliteiten in sprints.​ 
 4. Budgettering gewenste requirements. 

Neem contact met ons op

Vragen, samenwerken of suggesties? Vul het contactformulier in of mail ons naar info@weknowtice.com