Delivery

Introductie

Binnen de delivery richten wij ons op de volgende onderdelen onderdelen;

 • Consolideren
 • Bouwen
 • Adoptie
 • Implementeren

Consolideren

Voordat we de bestaande lokale omgeving verbinden met de Cloud (Office 365 / Azure) omgeving, moeten we ervoor zorgen dat de huidige omgeving aan alle randvoorwaarden voldoet. Als we de factoren die de transitie kunnen vertragen of de gewenste resultaten niet opleveren, niet op tijd oplossen, kunnen er risico’s ontstaan.   

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als;  

 • de bestaande identiteiten niet voldoen, wat kan leiden tot onmogelijkheid om toegang te krijgen tot Cloud diensten met bestaande accounts.  
 • Slecht functionerende netwerk infrastructuren (connectiviteit) kunnen leiden tot slechte performance van Office 365 en daarmee slechte gebruikerservaring.  
 • Data op afdeling schijven die niet aan randvoorwaarden voldoen, kunnen resulteren in verlies van data na de datamigratie.  

Tijdens de consolidatie stap helpen we de blokkerende punten op te lossen om aan de randvoorwaarden te voldoen. Door de kennis van de beheer afdeling van de organisatie te combineren met de uitgevoerde checks, minimaliseren we de impact van wijzigingen op de organisatie. We voeren het consolideren uit voor ieder component (Active Directory, Exchange, Data, enz.) dat onderdeel is van de transitie. 

Deliverables: 

 1. Analyseren van impact van randvoorwaarden 
 2. Stappenplan voor doorvoeren randvoorwaarden 
 3. Scripts voor uitvoeren van verbeteringen 
 4. Technische ondersteuning tijdens doorvoeren randvoorwaarden 

Bouwen

Onze “bouw en test” dienst biedt hulp bij het opbouwen van op te leveren diensten, zonder de huidige werking van de organisatie te beïnvloeden. We bieden testscripts om te controleren of de gewenste functionaliteit geleverd is en ondersteuning tijdens het testen. Door bouwen en implementeren te scheiden, kunnen we de impact op de business minimaliseren en de kwaliteit van de diensten verzekeren.

Adoptie

Het succes van de transitie naar een nieuwe omgeving en een nieuwe manier van werken, valt of staat met adoptie. Het doel van adoptie is om ervoor te zorgen dat de gebruiker organisatie in staat is op de nieuwe manier te werken en de beheer organisatie in staat is de nieuwe omgeving volgens ITSM maatstaven te beheren. 

Op basis van de diensten die we opleveren, helpen we de organisatie de juiste adoptie aanpak en middelen inzetten.  

Wij helpen jouw organisatie met twee typen adoptie trajecten:  

 • Gebruikersadoptie 
 • Beheeradoptie 

Gebruikersadoptie 

De huidige manier van werken proberen we zoveel mogelijk inzichtelijk te maken, zodat we in staat zijn een adoptie aanpak te formuleren die uitgaat van de huidige werkwijze en de vertaling kan maken naar de nieuwe werkwijze en wat er voor de medewerker veranderd. Met deze informatie bepalen we gezamenlijk welke middelen het best passen bij de organisatie. 

Beheeradoptie  

De beheerafdeling volgt workshops & trainingen die overeenkomen met de vanuit het project opgeleverde documentatie. Hiermee zorgen we ervoor dat de beheerafdeling in een relatief korte periode, klaar is om wat is opgeleverd adequaat te beheren. Voor ieder op te leveren onderdeel uit het project i.c.m. de design documentatie, is een workshop opgezet waarin de respectievelijke onderdelen aan bod komen. 

Deliverables: 

De volgende elementen zullen worden opgeleverd: 

Gebruikersadoptie 

 1. Adoptieplan 
 2. Adoptiemiddelen 
 3. QRC’s 
 4. Workshop 
 5. Trainingen 
 6. Adoptiepagina (SPO) 

Beheeradoptie 

 1. Adoptieplan 
 2. Adoptiemiddelen 
 3. Leertraject beheer 

Implementeren

Tijdens onze “implementatie stap” zijn de werkzaamheden gericht op het geleidelijk laten wennen van de organisatie aan de nieuwe manier van werken met de opgeleverde diensten. Deze aanpak zorgt voor een gecontroleerde en overzichtelijke transitie, wat resulteert in een vloeiende overgang en de mogelijkheid om efficiënter in te spelen op signalen uit de organisatie. 

Deliverables: 

 • Implementatie plan 

Op basis van de organisatie behoefte (prioriteit), indeling van de afdelingen (afhankelijkheid tussen gebruikers, data & apps) en diensten die we opleveren, maken we een implementatieplan. Hierin nemen we op, wie, wanneer, hoe en met welke impact men overgaat naar de nieuwe omgeving. 

 • Migratie 

Samen met de beheerorganisatie voeren we de migratie van de personen, data, apps, werkplekken, etc. uit naar de nieuwe werkomgeving. Net als bij de eerder uitgevoerde werkzaamheden, is het belangrijk om dit samen met de beheerorganisatie uit te voeren. Dit zorgt namelijk voor een efficiëntere overdracht van project / programma, naar beheer. 

 • Ondersteuning tijdens live gang 

Na de migratie bieden wij on-site ondersteuning voor de gebruiker en beheerorganisatie. Vragen die na live-gang opkomen, worden afgevangen door het implementatieteam bestaande uit de beheerorganisatie, onze consultants en support team. 

 • Decharge & overdracht naar beheer  

Er vindt na afronden van de migratie een decharge plaats, waarmee de overdracht naar de beheer organisatie officieel heeft plaatsgevonden. De beheer organisatie is nu in staat de nieuwe omgeving en oplossingen te beheren volgens de gestelde eisen. 

Neem contact met ons op

Vragen, samenwerken of suggesties? Vul het contactformulier in of mail ons naar info@weknowtice.com