Data migratie (Migratie as a Service)

Met onze “Data migratie” dienst verhuizen wij organisatiedata op een beheerste wijze naar de Microsoft Cloud.

Organisatie die digitaal transformeren hebben te maken met IT-systemen binnen de eigen IT-infrastructuur die mogelijk aan vernieuwing toe zijn. Zo kunnen er IT-systemen aanwezig zijn die aan vervanging toe zijn of niet meer in lijn staan met de functionele behoeften van de organisatie.  

Organisaties zijn zelf ook continu in ontwikkeling. Als er sprake is van een fusie met een partner organisatie dienen de IT-omgevingen bijvoorbeeld geharmoniseerd te worden. 

Onze experts hebben in de loop van de jaren verschillende type data migraties uitgevoerd. Met onze bewezen aanpak zorgen wij voor een gecontroleerde migratie van data waardoor de data eigenaren meer in regie komen over de toegankelijkheid en beschikbaarheid van data binnen de organisatie. 

Data migratie workshop 

Tijdens de data migratie workshop begeleiden wij de data eigenaren bij de overgang naar de nieuwe omgeving. We verstrekken informatie over het analyseren en gereedmaken van de data voor de verhuizing en ondersteunen de organisatie bij de acties die nodig zijn om de data migratie tot een succes te maken.

De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de workshop; 

 • Migratie- en migratieaanpak 
 • Verhuizing persoonlijke data
 • Datamapping groepsdata 
 • Waar staat de groepsdata (Van) 
 • Waar gaat de data naartoe (Naar) 
 • Hoe ziet de data eruit en hoe maken wij dit migratie klaar 

Onze data migratie dienst ondersteunt jouw organisatie bij diverse data migratie scenario’s.

Wij helpen jouw organisatie met de data migratie van Cloud naar Cloud; 

E-Mail data migratie

 • Exchange online naar Exchange online 
 • Gsuite naar Exchange online 

Persoonlijke data migratie

 • OneDrive for Business naar OneDrive for Business 
 • Google drive naar OneDrive for Business 
 • Dropbox naar OneDrive for Business 

Groepsdata migratie

 • Microsoft Teams naar Microsoft Teams 
 • SharePoint Online naar Microsoft Teams 
 • SharePoint Online naar SharePoint Online 

Wij helpen jouw organisatie met de data migratie van jouw lokale file of mailserver naar de Cloud; 

E-mail data migratie

 • Exchange on-premise (lokaal) naar Exchange Online 

Persoonlijke data migratie

 • File server naar OneDrive for Business 

Organisatie data migratie 

 • SharePoint Lokaal naar Microsoft Teams 
 • SharePoint Lokaal naar Sharepoint Online 

Neem contact met ons op

Vragen, samenwerken of suggesties? Vul het contactformulier in of mail ons naar info@weknowtice.com