Cloud Transition Check

De Cloud Transitie Check is een dienst die helpt om de huidige automatiseringsinfrastructuur van een organisatie inzichtelijk te maken, voordat een overstap naar de Cloud gemaakt kan worden. Dit gebeurt door middel van een zesstappenplan, waarbij wordt gekeken naar het netwerk, operationele aspecten, identity, het applicatielandschap, security en compliancy. Deze dienst is bedoeld om desinvesteringen en onjuiste keuzes te voorkomen tijdens de transitie naar de Cloud.​ 

Deliverables:​ 

De resultaten van de zes checks leveren we aan in de vorm van het Cloud Transition Check document, met daarin opgenomen de staat van de omgeving, een plan van aanpak voor de overgang naar de Cloud en een voorstel, zodat we in een relatief korte tijd de eerste business en IT wensen opleveren.​

Neem contact met ons op

Vragen, samenwerken of suggesties? Vul het contactformulier in of mail ons naar info@weknowtice.com