De juiste Cloud strategie voor jouw organisatie

Introductie

Onze Cloud strategie dienst helpt organisaties om een fundament te creëren dat beschrijft hoe Cloud de doelstellingen van de organisatie kan helpen realiseren. De workshop dient als kapstok voor toekomstige oplossingen en beschrijft in hoofdlijnen de samenhang tussen de oplossingen en waar deze aan moeten voldoen. De workshop is gericht op het ondersteunen van organisaties bij het realiseren van hun doelen met behulp van de Cloud. 

 • Intake
 • Servicemap
 • Business Innovation Sessie
 • Cloud Innovation Sessie
 • Cloud Transitie Check
 • Functioneel en Technische ontwerpen
 • Roadmap

Intake

Tijdens het intake traject werken we met jouw organisatie naar het inzicht en duidelijk krijgen van diverse vraagstukken:​

 1. Introductie van jouw organisatie​;
  •   Sector
  •   Doel, visie, missie
  •   Grootte
 2. Wat is jouw doel voor de verandering​;
 3. Wat wil jouw organisatie aan het eind van deze verandering bereikt hebben​;
 4. Hoe werkt de organisatie samen​;
 5. Wat is de digitale en IT maturity​ (volwassenheidsniveau);
 6. En wat betekend de impact van de verandering op hun IT diensten​.

Door het organiseren van workshops en het inzetten van middelen om informatie op te halen, zijn we in staat jouw organisatie mee te nemen in hoe een dergelijke verandering aan te pakken. De uitkomsten van vraagstukken, helpt ons om een partnership met jouw organisatie aan te gaan om de juiste beslissingen te maken. ​

Deliverables​:
De volgende elementen zullen worden opgeleverd:

 • Organisatie profiel;​
 • Uitgangspunten documenten​;
 • Digitale maturity rapport​;
 • IT maturity rapport​.

Servicemap

Onze service map dienst helpt jouw organisatie om de afhankelijkheden van services in kaart te brengen en de impact van veranderingen te begrijpen om servicestoringen te voorkomen. Met de juiste inzichten ben je als organisatie in staat om de operationele kosten te verminderen, de operationele efficiëntie te verhogen en, stel je jouw IT-team in staat om proactief te handelen. Wij helpen jouw organisatie om de complexiteit en kosten van je dienst te verminderen. 

Deliverables: 

De volgende elementen zullen worden opgeleverd: 

 1. Verduidelijken van de zakelijke impact van veranderingen; 
 2. Leveren van lagere operationele kosten door het implementeren van processen en tools om de efficiëntie te verhogen; 
 3. Verminderen complexiteit en kosten van de dienst; 
 4. Uitgewerkte service map voor gekozen dienst(en); 
 5. IT-teams in staat stellen proactief te worden; 
 6. Bepalen met wie contact moet worden opgenomen voor service-initiatieven; 
 7. Als een service uitvalt weten welke andere services ook uitvallen; 
 8. Helpen weergeven van gevolgen van servicestoringen; 
 9. Helpen in kaart brengen welke services afhangen van de beschikbaarheid van een service. 

Business Innovation sessie

In de Business Innovation sessie (BIS) betrekken wij diverse rollen uit de organisatie om gezamenlijk in te vullen welke business scenario’s van toegevoegde waarde zullen zijn. Deze scenario’s worden toegelicht en vervolgens gerangschikt op basis van haalbaarheid en behoefte van de organisatie. De uitgekozen scenario’s worden vervolgens verwerkt in een Cloudstrategie document en opgenomen in de Business Roadmap. De geselecteerde scenario’s zullen de input geven voor de Requirements Sessie waarin gewenste functionaliteiten op eenzelfde wijze geformuleerd gaan worden. ​ 

Deliverables: 

De volgende elementen zullen worden opgeleverd; 

 1. Uitgewerkte business scenario’s; 
 2. Cloudstrategie voor doelstellingen; 
 3. Business Roadmap voor toekomstige oplossingen; 
 4. Input voor requirementsessie voor gewenste functionaliteiten. 

Cloud Innovation Sessie

Met de Cloud Innovatie Sessie helpen we organisaties om de technische ontwikkelingen voor hun transformatie naar de moderne werkplek in kaart te brengen. We richten ons daarbij vooral op het Microsoft productiviteitsplatform, de moderne werkplek en Microsoft identities. De technische invulling van deze transformatie is in de basis gericht op vier gebieden:  

 • Het bieden van veilige toegang;  ​ 
 • Het inzetten en beveiligd beheren van de mobiele werkplek;​ 
 • Het houden van controle op bedrijfsdata;​ 
 • Het aanbieden van applicaties.  ​ 

Met de uitkomsten van de Business Innovatie Sessie hebben we het business (functionele) pad van de roadmap ingevuld. De gekozen scenario’s hebben mogelijk ook een technische afhankelijkheid, waarmee we al een deel van de technische roadmap vormgeven. In deze sessie geven we verdere invulling aan de roadmap, samen met afgevaardigden van de automatisering en indien gewenst stakeholders van de business. 

Deliverables:​ 

De volgende elementen zullen worden opgeleverd: 

 1. Uitgewerkte business scenario’s; 
 2. Prioriteitenlijst van de business scenario’s; 
 3. Gekozen scenario’s en prioriteiten; 
 4. Cloud requirements document. 

Cloud Transition check

De Cloud Transitie Check is een dienst die helpt om de huidige automatiseringsinfrastructuur van een organisatie inzichtelijk te maken voordat een overstap naar de Cloud gemaakt kan worden. Dit gebeurt door middel van een zesstappenplan waarbij wordt gekeken naar het netwerk, operationele aspecten, identity, het applicatielandschap, security en, compliancy. Deze dienst is bedoeld om desinvesteringen en onjuiste keuzes te voorkomen tijdens de transitie naar de Cloud.​ 

Deliverables:​ 

De volgende elementen zullen worden opgeleverd:  

De resultaten van de zes checks leveren we op in een document met daarin opgenomen de staat van de omgeving, een plan van aanpak voor de overgang naar de Cloud en, een voorstel zodat we in een relatief korte tijd de eerste business & IT wensen opleveren.​ 

Functionele ontwerp (FO)

Om een goed beeld te krijgen van de wensen van de gehele organisatie nodigen we een aantal deelnemers uit vanuit verschillende rollen en invalshoeken. Dit doen wij om representatieve stemmen aan te laten sluiten. Een gezonde mix van verschillende rollen stakeholders en type personen maken de uitkomst van de workshop het meest waardevol. ​ 

Het doel van deze workshop is drieledig: ​ 

 • Het inspireren en aanhaken van de business & IT bij het bepalen van de requirements. ​ 
 • Het definiëren van een functionele en technische scope.​ 
 • De eerste stap van de adoptie en beeldvorming binnen de organisatie.​ 

Middels de workshop krijgen wij een duidelijk beeld van:​ 

De gewenste oplossingsrichting;​ 

 • Kansen en bedreigingen;​ 
 • Prioritering van de wensen en Eisen;​ 
 • De roadmap;​ 
 • De te verwachten kosten.​ 

 Inhoud van de workshop​ 

In deze interactieve sessie wordt er in groepen samengewerkt om een gezamenlijk beeld te vormen van de oplossingsrichting. Communicatie, dynamiek en, gezonde discussies staan hierbij centraal.​ 

Deelnemers worden gechallenged en geïnspireerd om met een andere blik naar de huidige werkplek te kijken. De uitkomsten van de workshop worden vertaald naar heldere requirements. Deze worden vervolgens binnen de workshop geprioriteerd door de deelnemers. ​ 

Deliverables:​ 

De volgende elementen zullen worden opgeleverd:  

 1. Uitwerking van de besproken requirements.​ 
 2. Scoring/ prioritering van de op te leveren elementen.​ 
 3. Roadmap met gescoorde functionaliteiten in sprints.​ 
 4. Budgettering gewenste requirements. 

Technisch ontwerp (TO)

Door de vele mogelijkheden die er zijn om een werkomgeving in de Cloud vorm te geven is het belangrijk om in een vroeg stadium de juiste keuzes te maken. Een passende inrichting draagt bij aan de ontwikkeling van de organisatie.  

Het doel van deze workshop is drieledig: ​ 

 • Het inspireren en combineren van business & techniek bij het bepalen van de requirements. ​ 
 • Het bepalen van de functionele en technische scope.​ 
 • De eerste stap naar adoptie en beeldvorming binnen de organisatie.​ 

Tijdens de technische workshop gaan we in op de invulling van de gekozen scenario’s. Dit zorgt voor inspiratie over de diverse mogelijkheden die passen bij de gekozen scenario’s. Door onze standaarden te combineren met de opgedane inspiratie en eisen van de organisatie zorgen we gezamenlijk voor het invullen en bepalen van de richtlijnen en de scope voor techniek. ​ 

Tijdens de workshop gaan we in op automatisering gerelateerde scenario’s zoals:​ 

 • Hoe ziet de nieuwe werkplek eruit?​ 
 • Welke veiligheidsmaatregelen treffen we?​ 
 • Hoe vernieuwen we het applicatie landschap?​ 
 • Hoe beveiligen we de identiteit (login) van de medewerkers? 

Deliverables:​ 

De volgende elementen zullen worden opgeleverd:  

 1. Uitwerking van de besproken requirements.​ 
 2. Scoring/ prioritering van de op te leveren elementen.​ 
 3. Roadmap met gescoorde functionaliteiten in sprints.​ 
 4. Budgettering gewenste requirements.​ 

Design roadmap

We hebben de behoeften en de bevindingen van de organisatie getoetst aan de strategie, architectuur en beleid. Door de bevindingen samen te brengen en na te denken over de inrichting van de deliverables zorgen we voor een transitie waar de organisatie direct voordeel aan heeft en blijven we in controle van deze spannende stap. 

De volgende uitgangspunten worden hier vastgesteld:​ 

 • De fasering van de transitie​; 
 • De planning op de fasering​; 
 • Adoptie & communicatie op de planning​; 
 • Begroting Cloud transitie op alle voorbereidde informatie. 

Neem contact met ons op

Vragen, samenwerken of suggesties? Vul het contactformulier in of mail ons naar info@weknowtice.com