Adoptie

Het succes van de transitie naar een nieuwe omgeving en manier van werken is sterk afhankelijk van adoptie. Het doel van adoptie is om ervoor te zorgen dat de gebruikersorganisatie in staat is om op een nieuwe manier te werken en de beheerorganisatie in staat is om de nieuwe omgeving effectief te beheren.

Onze adoptie dienst helpt jouw organisatie bij het kiezen van de juiste adoptie aanpak en het inzetten van de juiste middelen.

Wij helpen jouw organisatie met twee typen adoptie trajecten:  

 • Gebruikersadoptie 
 • Beheeradoptie 

Gebruikersadoptie 

We proberen de huidige manier van werken zo veel mogelijk inzichtelijk te maken, zodat we een adoptie aanpak kunnen formuleren die rekening houdt met de huidige werkwijze en die de vertaling kan maken naar de nieuwe werkwijze en de veranderingen voor de medewerkers. Met deze informatie bepalen we gezamenlijk welke middelen het beste passen bij de organisatie.

Beheeradoptie  

De beheerafdeling volgt workshops & trainingen die overeenkomen met de vanuit het project opgeleverde documentatie. Hiermee zorgen we ervoor dat de beheerafdeling in een relatief korte periode, klaar is om wat is opgeleverd adequaat te beheren. Voor ieder op te leveren onderdeel uit het project i.c.m. de design documentatie, is een workshop opgezet waarin de respectievelijke onderdelen aan bod komen.

Deliverables: 

Gebruikersadoptie 

 1. Adoptieplan 
 2. Adoptiemiddelen 
 3. QRC’s 
 4. Workshop 
 5. Trainingen 
 6. Kennisportaal

Beheeradoptie 

 1. Adoptieplan 
 2. Adoptiemiddelen 
 3. Leertraject beheer 

Neem contact met ons op

Vragen, samenwerken of suggesties? Vul het contactformulier in of mail ons naar info@weknowtice.com