Continuous delivery, met de juiste inzichten de regie over jouw digitale ontwikkeling.

In een tijd waarin technologie en innovatie een steeds grotere rol spelen kiest de gemeente ervoor om continu door te ontwikkelen. Na de transitie richting de Cloud waren de nieuwste technische middelen aanwezig. Echter kreeg de gemeente te maken met nieuwe Cloud processen die niet afgestemd waren op de toenmalige werkwijze van de IT beheerorganisatie.

Uitdaging

Van gebrek aan controle naar regie.

De transitie richting de Cloud heeft ervoor gezorgd dat de gemeente minder in controle was over de dagelijkse IT operatie en implementaties van nieuwe technologische ontwikkelingen. Het doel van de Gemeente was om weer in regie te komen door de werkwijze af te stemmen op het werken in de Cloud.

Oplossing

Agile-Based Cloud werkwijze: Hoe wij de gemeente meer in regie hebben gepositioneerd.

Met de inzet van onze Agile-Based Cloud werken (ABC) methodiek hebben wij de gemeente meer in regie gepositioneerd zodat zij meer in controle kwamen over hun eigen digitale ontwikkelingen.

Onder ABC-werken verstaan we dat de IT beheer organisatie zo is ingericht dat deze op continue veranderingen en ontwikkelingen zijn voorbereid, van besluitvorming tot en met de operatie. Door een combinatie van werkwijze, techniek en processen in te zetten die nodig zijn.

Resultaat

In regie en continu ontwikkelen: Hoe Agile-Based Cloud werken de IT beheerorganisatie van de gemeente heeft versterkt.

Met de implementatie van Agile Based Cloud werken hebben wij de gemeente geholpen om de IT beheerorganisatie zo neer te zetten dat zij meer in regie is gekomen over de dagelijkse operatie en in staat is om continu mee te ontwikkelen met de nieuwste technologische ontwikkelen die aansluiten bij de behoefte van organisatie.

Neem contact met ons op

Vragen, samenwerken of suggesties? Vul het contactformulier in of mail ons naar info@weknowtice.com